کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
9/18 13:10
قیمت لیر سوریه امروز 18 آذر 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 18 آذر 1396 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":12},{"date":"1396/09/18 13:10","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398