کمترین: 
10825
بیشترین: 
10850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10850
زمان: 
9/18 14:10
قیمت ریال عمان امروز 18 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 آذر 1396 , 10850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":10825},{"date":"1396/09/18 14:10","price":10850}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398