کمترین: 
1086
بیشترین: 
1118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1118
زمان: 
9/18 13:10
قیمت ریال قطر امروز 18 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 آذر 1396 , 1118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":1086},{"date":"1396/09/18 13:10","price":1118}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399