کمترین: 
1103
بیشترین: 
1113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1113
زمان: 
9/18 13:10
قیمت ریال عربستان امروز 18 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 آذر 1396 , 1113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":1103},{"date":"1396/09/18 13:10","price":1113}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398