کمترین: 
60.73
بیشترین: 
60.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.73
زمان: 
9/18 12:00
قیمت نفت اوپک امروز 18 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 آذر 1396 , 60.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 12:00","price":60.73}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399