کمترین: 
701000
بیشترین: 
713000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
707000
زمان: 
9/18 17:30
قیمت نیم سکه امروز 18 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 آذر 1396 , 707000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 11:30","price":712000},{"date":"1396/09/18 11:42","price":701000},{"date":"1396/09/18 13:54","price":710000},{"date":"1396/09/18 17:24","price":713000},{"date":"1396/09/18 17:30","price":707000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398