کمترین: 
1359000
بیشترین: 
1364000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1364000
زمان: 
9/18 13:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 آذر 1396 , 1364000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 11:30","price":1359000},{"date":"1396/09/18 13:42","price":1364000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398