کمترین: 
500
بیشترین: 
502
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502
زمان: 
9/18 15:40
قیمت کرون سوئد امروز 18 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 آذر 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:20","price":501},{"date":"1396/09/18 11:50","price":500},{"date":"1396/09/18 14:50","price":501},{"date":"1396/09/18 15:40","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398