کمترین: 
658
بیشترین: 
659
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
658
زمان: 
9/18 11:30
قیمت یوان چین امروز 18 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 آذر 1396 , 658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:20","price":659},{"date":"1396/09/18 11:30","price":658}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398