کمترین: 
1053
بیشترین: 
1060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059
زمان: 
9/18 13:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 آذر 1396 , 1059 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":1060},{"date":"1396/09/18 13:00","price":1053},{"date":"1396/09/18 13:10","price":1060},{"date":"1396/09/18 13:20","price":1059}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398