کمترین: 
504
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
505
زمان: 
9/18 12:10
قیمت کرون نروژ امروز 18 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 آذر 1396 , 505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":505},{"date":"1396/09/18 10:20","price":504},{"date":"1396/09/18 12:10","price":505}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398