کمترین: 
4360
بیشترین: 
4380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4370
زمان: 
9/18 16:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 آذر 1396 , 4370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":4380},{"date":"1396/09/18 10:20","price":4373},{"date":"1396/09/18 11:40","price":4367},{"date":"1396/09/18 11:50","price":4360},{"date":"1396/09/18 12:20","price":4363},{"date":"1396/09/18 13:00","price":4370},{"date":"1396/09/18 13:20","price":4362},{"date":"1396/09/18 16:10","price":4370}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398