کمترین: 
37
بیشترین: 
37.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37.4
زمان: 
9/18 13:00
قیمت ین ژاپن امروز 18 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 آذر 1396 , 37.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":37},{"date":"1396/09/18 13:00","price":37.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398