کمترین: 
1124
بیشترین: 
1133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
9/18 17:00
قیمت لیر ترکیه امروز 18 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 آذر 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":1133},{"date":"1396/09/18 11:30","price":1132},{"date":"1396/09/18 11:50","price":1128},{"date":"1396/09/18 12:10","price":1127},{"date":"1396/09/18 12:30","price":1126},{"date":"1396/09/18 13:00","price":1125},{"date":"1396/09/18 13:20","price":1124},{"date":"1396/09/18 17:00","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398