کمترین: 
1158
بیشترین: 
1163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1161
زمان: 
9/18 13:10
قیمت درهم امارات امروز 18 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 آذر 1396 , 1161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:10","price":1163},{"date":"1396/09/18 11:30","price":1162},{"date":"1396/09/18 11:40","price":1163},{"date":"1396/09/18 11:50","price":1162},{"date":"1396/09/18 13:00","price":1158},{"date":"1396/09/18 13:10","price":1161}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398