کمترین: 
709000
بیشترین: 
713000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
713000
زمان: 
9/18 19:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 آذر 1396 , 713000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:06","price":712000},{"date":"1396/09/18 11:24","price":711000},{"date":"1396/09/18 13:42","price":709000},{"date":"1396/09/18 16:54","price":712000},{"date":"1396/09/18 19:30","price":713000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398