کمترین: 
1361000
بیشترین: 
1367000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1367000
زمان: 
9/18 19:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 18 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 18 آذر 1396 , 1367000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:06","price":1361000},{"date":"1396/09/18 13:42","price":1366000},{"date":"1396/09/18 19:30","price":1367000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398