کمترین: 
91160.3
بیشترین: 
91231.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91160.3
زمان: 
9/18 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 18 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 18 آذر 1396 , 91160.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 10:00","price":91205.2},{"date":"1396/09/18 10:10","price":91228.4},{"date":"1396/09/18 10:20","price":91231.6},{"date":"1396/09/18 13:00","price":91160.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398