کمترین: 
2084.4
بیشترین: 
2084.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2084.4
زمان: 
9/18 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 18 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 آذر 1396 , 2084.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":2084.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398