کمترین: 
10861.1
بیشترین: 
10861.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10861.1
زمان: 
9/18 09:10
قیمت بات تایلند امروز 18 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 آذر 1396 , 10861.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":10861.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398