کمترین: 
866.4
بیشترین: 
866.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
866.4
زمان: 
9/18 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 آذر 1396 , 866.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":866.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398