کمترین: 
454.1
بیشترین: 
454.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.1
زمان: 
9/18 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 آذر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 آذر 1396 , 454.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":454.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398