کمترین: 
2595.5
بیشترین: 
2595.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2595.5
زمان: 
9/18 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 آذر 1396 , 2595.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":2595.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398