کمترین: 
3349.2
بیشترین: 
3349.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3349.2
زمان: 
9/18 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 آذر 1396 , 3349.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":3349.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398