کمترین: 
9424
بیشترین: 
9424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9424
زمان: 
9/18 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 18 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 آذر 1396 , 9424 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":9424}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398