کمترین: 
299.1
بیشترین: 
299.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
299.1
زمان: 
9/18 09:10
قیمت دینار عراق امروز 18 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 آذر 1396 , 299.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":299.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398