کمترین: 
9215.8
بیشترین: 
9215.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9215.8
زمان: 
9/18 09:10
قیمت ریال عمان امروز 18 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 آذر 1396 , 9215.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":9215.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398