کمترین: 
973.5
بیشترین: 
973.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
973.5
زمان: 
9/18 09:10
قیمت ریال قطر امروز 18 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 آذر 1396 , 973.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":973.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398