کمترین: 
945
بیشترین: 
945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945
زمان: 
9/18 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 18 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 آذر 1396 , 945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":945}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398