کمترین: 
427.2
بیشترین: 
427.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427.2
زمان: 
9/18 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 18 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 آذر 1396 , 427.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":427.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398