کمترین: 
419.4
بیشترین: 
419.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
419.4
زمان: 
9/18 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 18 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 آذر 1396 , 419.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":419.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398