کمترین: 
3569.5
بیشترین: 
3569.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3569.5
زمان: 
9/18 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 آذر 1396 , 3569.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":3569.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398