کمترین: 
2758.3
بیشترین: 
2758.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2758.3
زمان: 
9/18 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 18 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 آذر 1396 , 2758.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":2758.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398