کمترین: 
3123.3
بیشترین: 
3123.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3123.3
زمان: 
9/18 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 18 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 آذر 1396 , 3123.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":3123.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398