کمترین: 
535.4
بیشترین: 
535.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
535.4
زمان: 
9/18 09:10
قیمت یوان چین امروز 18 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 آذر 1396 , 535.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":535.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398