کمترین: 
923.5
بیشترین: 
923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
923.5
زمان: 
9/18 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 18 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 آذر 1396 , 923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":923.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399