کمترین: 
4743.2
بیشترین: 
4743.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4743.2
زمان: 
9/18 09:10
قیمت پوند امروز 18 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 18 آذر 1396 , 4743.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":4743.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398