کمترین: 
4171.4
بیشترین: 
4171.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4171.4
زمان: 
9/18 09:10
قیمت یورو امروز 18 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 18 آذر 1396 , 4171.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":4171.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398