کمترین: 
3543.4
بیشترین: 
3543.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3543.4
زمان: 
9/18 09:10
قیمت دلار امروز 18 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 18 آذر 1396 , 3543.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 09:10","price":3543.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398