کمترین: 
1248.56
بیشترین: 
1250.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1248.56
زمان: 
9/18 15:05
قیمت اونس طلا امروز 18 آذر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 18 آذر 1396 , 1248.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:25","price":1250.00},{"date":"1396/09/18 00:30","price":1249.90},{"date":"1396/09/18 00:35","price":1249.80},{"date":"1396/09/18 00:40","price":1249.90},{"date":"1396/09/18 00:50","price":1249.80},{"date":"1396/09/18 00:55","price":1249.70},{"date":"1396/09/18 01:00","price":1250.00},{"date":"1396/09/18 01:30","price":1250.70},{"date":"1396/09/18 01:35","price":1250.30},{"date":"1396/09/18 15:05","price":1248.56}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398