کمترین: 
2.776
بیشترین: 
2.788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.786
زمان: 
9/18 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 18 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 آذر 1396 , 2.786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":2.776},{"date":"1396/09/18 01:00","price":2.78},{"date":"1396/09/18 01:32","price":2.788},{"date":"1396/09/18 02:00","price":2.786}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398