کمترین: 
1.7138
بیشترین: 
1.7172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7139
زمان: 
9/18 02:00
قیمت بنزین امروز 18 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 18 آذر 1396 , 1.7139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":1.7148},{"date":"1396/09/18 00:32","price":1.7172},{"date":"1396/09/18 01:00","price":1.7161},{"date":"1396/09/18 01:32","price":1.7138},{"date":"1396/09/18 02:00","price":1.7139}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398