کمترین: 
563.88
بیشترین: 
564.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
564.25
زمان: 
9/18 01:00
قیمت گازوئیل امروز 18 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 آذر 1396 , 564.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":563.88},{"date":"1396/09/18 00:32","price":564.63},{"date":"1396/09/18 01:00","price":564.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398