کمترین: 
63.33
بیشترین: 
63.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.33
زمان: 
9/18 01:32
قیمت نفت برنت امروز 18 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 آذر 1396 , 63.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 00:00","price":63.34},{"date":"1396/09/18 00:32","price":63.39},{"date":"1396/09/18 01:00","price":63.35},{"date":"1396/09/18 01:32","price":63.33}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398