کمترین: 
14562
بیشترین: 
16800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15015
زمان: 
9/17 23:30
قیمت بیت کوین امروز 17 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 آذر 1396 , 15015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/17 01:00","price":15895},{"date":"1396/09/17 04:00","price":16800},{"date":"1396/09/17 07:00","price":16058},{"date":"1396/09/17 07:30","price":15981},{"date":"1396/09/17 08:00","price":15952},{"date":"1396/09/17 08:30","price":15465},{"date":"1396/09/17 09:00","price":14724},{"date":"1396/09/17 09:30","price":15292},{"date":"1396/09/17 10:00","price":14946},{"date":"1396/09/17 10:30","price":15790},{"date":"1396/09/17 11:00","price":15829},{"date":"1396/09/17 11:30","price":15706},{"date":"1396/09/17 13:00","price":14821},{"date":"1396/09/17 16:00","price":14625},{"date":"1396/09/17 16:30","price":14890},{"date":"1396/09/17 17:00","price":14562},{"date":"1396/09/17 17:30","price":14899},{"date":"1396/09/17 18:00","price":14930},{"date":"1396/09/17 18:30","price":15388},{"date":"1396/09/17 19:00","price":15449},{"date":"1396/09/17 19:30","price":15318},{"date":"1396/09/17 20:00","price":15324},{"date":"1396/09/17 20:30","price":14847},{"date":"1396/09/17 21:00","price":14942},{"date":"1396/09/17 21:30","price":14757},{"date":"1396/09/17 22:00","price":14730},{"date":"1396/09/17 22:30","price":14825},{"date":"1396/09/17 23:00","price":15149},{"date":"1396/09/17 23:30","price":15015}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398