کمترین: 
7.27
بیشترین: 
7.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.27
زمان: 
9/16 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 16 آذر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 آذر 1396 , 7.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 16:32","price":7.27}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398