کمترین: 
714000
بیشترین: 
714000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714000
زمان: 
9/16 13:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 16 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 آذر 1396 , 714000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 13:00","price":714000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398