کمترین: 
71
بیشترین: 
71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71
زمان: 
9/16 12:20
قیمت روبل روسیه امروز 16 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 آذر 1396 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 12:20","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398