کمترین: 
1057
بیشترین: 
1057
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1057
زمان: 
9/16 12:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 آذر 1396 , 1057 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 12:20","price":1057}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398