کمترین: 
3100
بیشترین: 
3100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3100
زمان: 
9/16 12:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 آذر 1396 , 3100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/16 12:20","price":3100}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398